Przejdź do treści

Planowane działania

Udział w projektach:

  • O naruszaniu praw autorskich twórców oraz właścicieli marek – jako Partner
  • O procedurze nadawania klauzuli wykonalności Bankowym Tytułom Egzekucyjnym, dominującej pozycji banków i braku możliwości obrony dłużników przed Sądem – jako Lider
  • O naruszaniu praw obywatelskich petentów w Urzędach Pracy – jako Lider
Skip to content