Przejdź do treści

FIO – Lubelskie Mikrodotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

FIO, Lublin, woj. lubelskie, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, dotacje, granty, Szlak turystyczny po Świerżach, projektowanie komunikacji i promocja: biuro@FundacjaPromocji.org, www.fundacjapromocji.org

Projekt FIO pt.: „Szlak turystyczny po Świerżach”.

Wieś niszczeje – zarówno w kontekście kapitału ludzkiego, lokalnych inicjatyw oraz infrastruktury. Budżet gminy w niewielkim stopniu może zaspokoić potrzeby istniejących organizacji pozarządowych (głównie OSP), co spotyka się z 2-gą barierą – nieumiejętności pozyskiwania środków przez starszych działaczy OSP. Wieś Świerże liczy obecnie 990 mieszkańców i również podlega negatywnym trendom polegającym na wyludnianiu się i migracji osób młodych. Dlatego celem projektu FIO jest integracja społeczności lokalnej w działaniach obywatelskich na rzecz kultury, turystyki i ochrony unikalnych zabytków.

Grupa Odnowy Wsi Świerże (dalej: GOWS) podjęła działania w ramach FIO:

Z inicjatywy grupy przeprowadzono pełną renowację 3 figur w kapliczkach-własnymi siłami pozyskano środki finansowe na materiały konserwacyjne. Zorganizowano akcję porządkowania zabytkowego parku podworskiego z początków XIX w. Grupa nadal organizuje spotkania mające na celu propagowanie bogatej historii wsi, której początki sięgają początku XIII w. GOWS ma również w planach formalizacje poprzez powołanie stowarzyszenia działającego na rzecz społeczności lokalnej jednakże dopiero poprzez szereg działań i inicjatyw wypracowujących współprace dobre praktyki lokalne i integracje środowiska. Zainicjowanie prac społecznych wpłynie pozytywnie zarówno na wizerunek turystyczny miejscowości ale także większą inicjatywność mieszkańców wsi. Wnioskodawca będzie wspierał grupę doświadczeniem w realizacji projektów oraz stworzeniem profesjonalnego wizerunku PR miejscowości.

Więcej

Działania Fundacji Promocji w ramach projektu FIO: doradztwo Public Relations, przeprowadzenie i rozliczenie projektu; Rok: 2015.

Skip to content